Automatinė bekontaktė automobilių plovykla

Unikali technologija apsauganti kėbulą nuo kontaktinių pažeidimų, galinčių atsirasti šveičiant šepečiais. Vietoje šepečių plovimo metu yra naudojamas aukštas slėgis ir speciali aktyvių putų atmirkymo programa.
Įvažiuojant į plovyklą, specialūs davikliai nuskaito automobilio gabaritus, todėl nėra svarbu labai tiksliai pastatyti automobilį ant takelio.
Privažiavę prie plovyklos, mokėjimo pulte pasirinkite norimą programą ir įvažiuokite į plovyklą.

Sekite signalinius ženklus.

Pastaba: Plovimo paslaugų kainos H2Auto plovyklose gali keistis be atskiro įspėjimo.

Dėmesio! Pasirinkus 1 arba 2 programą, automobiliui įvažiuojant į plovyklą, aktyvuojamas dugno ir papildomas šonų plovimas. Lėtai įvažiuokite į vidų ir sustokite, kai užsidegs atitinkamas signalas.

Dėmesio! Pasirinkus plovimo programą su džiovinimo funkcija (1, 2, 3), išvažiuojant iš plovyklos automatiškai aktyvuojama džiovinimo arka. Sekite atgalinio laiko skaičiavimo indikatorių, nurodantį kiek liko laiko automobilio džiovinimui ir lėtai išvažiuokite iš plovyklos.